Właścicielem sklepu internetowego Lozano jest firma DRACO Sp. z o. o. z siedzibą w 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 23A, działająca na podstawie wpisu do KRS, nr 0000633674, NIP: 517-03-76-617, REGON: 365233951. 
 

§ 1

Sklep internetowy Lozano prowadzi sprzedaż detaliczną okularów oraz akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

 
§ 2
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Lozano wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 
§ 3
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
§ 4
Wszystkie ceny na stronie internetowej są podane w Polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
Koszt przesyłki pokrywa kupujący. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 
§ 5
Konsument może kontaktować się ze sklepem Lozano mailowo lub telefonicznie. Adres e-mail i numer telefonu podane są w zakładce Kontakt.
 
§ 6
Umowa kupna-sprzedaży obowiązuje w okresie czasu trwania gwarancji.
 
§ 7
Po złożeniu zamówienia przez Konsumenta otrzyma On automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
Kupujący może dokonać płatności z góry na konto bankowe (dane do przelewu klient otrzyma w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia;
informacje te podane są również na stronie naszego sklepu w zakładce Płatności/dostawa).
Zamówienie zostaje wysłane na podany przez Konsumenta adres. Aby zamówienie zostało zrealizowane konieczne jest podanie pełnego adresu do wysyłki.
W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie,
po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. Drugim sposobem płatności jest zapłata przy odbiorze.
Wysyłka zamówienia nastąpi do 2 dni roboczych licząc od dnia wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem,
lub w przypadku wyboru opcji "za pobraniem" do 2 dni licząc od daty złożenia zamówienia.
Czas dostarczenia przesyłki przez Kuriera DPD  do 3 dni roboczych. Kurier - dostawa tylko na terenie Polski.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli Lozano nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia.
 
§ 8
Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
W przypadku skorzystania z wyżej wymienionego uprawnienia, Konsument zobowiązany jest odesłać towar w stanie niezmienionym wraz z paragonem lub FV.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
Sklep Lozano zwróci na rachunek Konsumenta należność za zamówienie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.
 
§ 9
Towar sprzedawany w sklepie Lozano objęty jest pięcioletnią gwarancją.
W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, Konsumentowi przysługuje prawo do wymiany towaru.
Koszty zwrotu towaru pokrywa wówczas Lozano. Kompletny produkt należy wysłać formą przesyłki nie droższą niż Konsument otrzymał.
Dołączyć należy paragon lub FV oraz opis występujących wad lub niezgodności.
Adres do obsługi reklamacji:
DRACO, ul. Lubelska 23A, 35-233 Rzeszów
Lozano rozpatruje reklamację w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający wysyła nowy produkt w miejsce niezgodnego z zamówieniem.
W sytuacji braku zamówionego a nie wadliwego towaru, Lozano informuje Konsumenta o tym telefonicznie lub mailem.
Wedle wyboru Konsumenta - uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej cenie wybrany przez Konsumenta.
 
§ 10
W przypadku, gdy Konsument będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 
§ 11
Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim, sklep Lozano jest objęty Kodeksem dobrych praktyk.

Załącznik nr 1
Formularz odstąpienia od umowy.

Adresat: DRACO
             ul.Lubelska 23A
             35-233 Rzeszów
             E-mail: sklep@lozano.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :
Adres konsumenta(-ów) :
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data: